Passar para o Conteúdo Principal
beni cun nós

Çubiaco

Cubiaco 640x318 1 980 2500
17 Junho 2015

La Cámara Munecipal de Miranda de l Douro publica l númaro 22 de l Jornal ÇUBIACO, fuolha anformatiba de l Munecípio. Trata-se dua publicaçon screbida solo an lhéngua mirandesa, la lhéngua materna de grande parte de ls mirandeses, oufecializada an Pertual pula Lei 7/99.

Çubiaco nº 22

Partilhar